Állásfoglalás az Informatika kerettantervekről

Az INFO ÉRA informatika tanári konferencia és az INFODIDACT nemzetközi informatika szakmódszertani konferencia résztvevői az elmúlt hetekben megdöbbenéssel olvasták a kerettantervekkel kapcsolatos dokumentumokban az informatika tárgyhoz rendelt óraszámokat és tartalmakat. Történt mindez az után, hogy a 2012-ben megjelent Nemzeti Alaptanterv az informatikát kiemelten kezeli. A javasolt kerettanterv a rendelkezésre álló óraszámok és tartalom miatt ellentmondásban van a kormányrendeletben rögzített Nemzeti Alaptantervvel.

Az előző kerettantervhez képest egy diák informatika oktatására fordítható idő a tervek szerint a felénél is kevesebbre csökken. Történik mindez akkor, amikor kormányzati információk szerint „az infokommunikációs technológia területének nemcsak komoly múltja van Magyarországon, hanem ígéretes jövője is”. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az informatika tantárgy óraszáma az előző kerettantervhez képest legalább ne csökkenjen, a nemzetközi tendenciák és tervek ismeretében pedig fontosnak tartjuk, hogy növekedjen!

Alapvető tévedés az informatikát egyszerű gyakorlatnak tekinteni, a mindenkinek szóló informatika ugyanis tudomány. A mai informatikai tudásnak, amit az iskolában kellene megtanulnunk, kb. 10%-a az eszközismeret és 90%-a a „tudományos” ismeret. Ez utóbbi napjainkban is alakul, az egyes területek (algoritmizálás, adatmodellezés, alkalmazói ismeretek, kommunikációs ismeretek, információs társadalommal kapcsolatos ismeretek) súlyai napjainkban is változnak. Olyan informatika kerettantervet szeretnénk, amely a magyar közoktatás hagyományaira építve követi a nemzetközi tendenciákat.

Az informatika speciális abból a szempontból, hogy kétféle szinten lehet beszélni róla: mint tanítandó tantárgyról, és mint az oktatás (és a mindennapi élet) teljes területén alkalmazandó tanítási eszközökről és módszerekről. Ez a kétféle szint nem helyettesítheti egymást, hanem kiegészíti. A NAT-ban definiált informatikai tartalmakat az Informatika tantárgyban kell megtanítani, és a NAT-ban definiált digitális kompetenciákat minden tantárgyban javasolt alkalmazni.

Az a határozott véleményünk, hogy informatikát csak megfelelő szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkező tanár taníthat (ahogyan más tantárgyat is). Ezt támasztja alá a PISA jelentés keveset hangsúlyozott ténye, hogy „azon iskolában tanuló diákok értek el magasabb teljesítményeket a felmérés során, ahol a tanárok magasabb szintű speciális ismeretekkel rendelkeztek az általuk oktatott tantárgyban”. (OECD, 2001)

Az informatika tantárgy anyaga a rendszerváltás után példaértékűen az emberek véleményének megkérdezésével és részvételükkel alakult ki. A 90-es évek elején megalakult ISZE, az NJSZT, az INF.O.Plus Alapítvány által Békéscsabán szervezett INFO ÉRA konferenciák 4-500 fős közönsége, az ELTE, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem informatika oktatói tevékenyen kivették a részüket az informatika tananyag kidolgozásából. A konferencián résztvevő informatika tanárok most is felajánlják munkájukat egy új, színvonalas kerettanterv elkészítésére.

Zamárdi, 2012.11.17.

Dr. Benczúr András
az INFO ÉRA és az INFODIDACT konferenciák elnöke