Válasz a felvételi keretszámok gyors változásának észrevételezésére

Az alábbiakban közzétesszük Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárának a GOSz Elnökéhez intézett válaszlevelét. (Kattintással többszörösen nagyítható.)

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
oktatásért felelős államtitkár

Iktatószám: 14207-1/2012.
Ügyintéző: Molnár Csilla
Tel.: 795-4349

Gimnáziumok Országos Szövetsége
Dr. Szebedy Tas
elnök úr
részére
Budapest
Városmajor u. 71.
1122

Tisztelt Elnök Úr!
A felsőoktatási rendszer változásával kapcsolatos február 29-i megkeresésükre az alábbiakban szeretném a kormány illetve a NEFMI álláspontjáról tájékoztatni:
Az új nemzeti felsőoktatási törvényt 2011 decemberében fogadta el az országgyűlés. A megelőző több mint egy évig tartó társadalmi-szakmai vita mindvégig a nyilvánosság előtt zajlott. Így az abban foglalt változások nem érhették váratlanul a közvéleményt, különösen nem a szakmát, amelynek képviselői élénk figyelemmel kísérték mindvégig a törvény alakulását.
A felvételi keretszámokról a Kormány 2012. január 4-én hozta meg döntését. Ezt, valamint az önköltség mértékéről, a hallgatói szerződések tartalmáról, a továbbá a diákhitel 2. konstrukciójáról szóló rendeletet napokon belül közölte a Közlöny. Ily módon a szakma január közepén, közvélemény a felvételi tájékoztatón keresztül tájékozódhatott minden változás részletkérdéseiről.
A jelentkezési határidő meghosszabbítása és a hat egyetemi központot érintő országjárásnak, január 2 - februárra 24 között összesen 94 alkalommal tartott sajtótájékoztatóink, fórumaink, nyomtatott és elektronikus interjúink a minél alaposabb tájékoztatást szolgálták.
2012-ben minden korábban meghirdetett szak indul a felsőoktatásban. Ráadásul a diákhitel 2. megoldást kínál a két leginkább érintett képzési területen mindazok számára, akik nem kerültek az állami ösztöndíjjal támogatott keretbe.
Az az állításuk, amely szerint "töredékére" csökkenne az államilag finanszírozott képzések száma, nem állja meg a helyét, tekintve hogy 2012. szeptember 1-jétől mintegy 70 ezer új belépő képzését vállalja az állam.
Mindazonáltal - ismerve a változásokkal szemben megmutatkozó bizonytalanság és ellenérzések jelenségét - elfogadjuk, hogy a döntéseket a legtöbben szubjektíve túl gyorsnak ítélik meg. Ezért jeleztük több fórumon, hogy a nyári pótfelvételi időszakban mód nyílik még bizonyos korrekciók elvégzésére.
Tisztelt Elnök Úr!
A felsőoktatási rendszer súlyos problémái évek óta ismertek voltak: a diagnózissal minden szereplő egyet is értett. Ám a szükséges lépéseket nem tette meg a megelőző kormány. Amennyiben elődeink nem mulasztották volna el kötelességük megtételét, nekünk is megadatott volna a lassabb tempójú átalakítás lehetősége. Miután nem így történt, kormányunk nem halaszthatta tovább a szükséges lépések megtételét.

Kérem, szíveskedjék a fenti válaszomat megnyugvással venni és a későbbi napra kész tájékoztatás érdekében nyomon követni a jogalkotást. A jövőben is minden alkalmat megragadunk az egyeztetésre.

Budapest, 2012. március 19.

Üdvözlettel:
Dr. Hoffmann Rózsa