Az új GOSz választmány tagjainak önéletrajzai innen kattitnva olvashatók

in

Ma is büszkeséggel gondolok vissza arra a közel három évtizedre, amelyet az oktatásügyben eddig eltöltöttem. Annak ellenére, hogy ez alatt az idő alatt az ágazat társadalmi megítélése folyamatosan romlott, minden nap arról győzött meg, hogy a pedagógus-hivatás az egyik legszebb, legszentebb hivatás."
Dr. Szebedy Tas: Europass - Önéletrajz

Dr. Kas Géza Imre (Budapest, 1979)

nős, három gyermek édesapja
2002-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán történelem-kommunikáció szakon. A diploma megszerzése után rögtön megkezdte doktori tanulmányait. 2010-ben summa cum laude minősítéssel védte meg disszertációját. Eközben levelező tagozaton elvégezte a földrajz tanári képzést a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán (2008.).
2003-óta tanít, 2008-tól a Városmajori Gimnáziumban. 2016 és 2018 között a Közép-Budai Tankerületi Központ kerületi történelem munkaközösség-vezetője. Emellett aktívan részt vesz a tanárképzésben mint mentortanár.
2018-tól intézményvezető-helyettes a Városmajori Gimnáziumban, valamint a Gimnáziumok Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.
2019-ben sikeresen védte meg kutatótanári portfólióját.

Andorka Gábor (Szekszárd, 1978)

nős, 4 gyermek édesapja, evangélikus vallású
2002-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán történelem-könyvtár szakon, politológia speciális kiegészítéssel. A diploma megszerzése után 2004-ben a Szegedi Tudományegyetemen kiegészítő történelem szakos oklevelet szerzett. Előtte A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kihelyezett vallástanári tanszékén református vallástanár képesítést 2003-ban. 2013-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető szakképzettséget szerzett. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen levelező tagozatán gyakornokvezető tanár szakán folytat tanulmányokat.
2002-óta tanít, 2012-tól a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Iskolában. Itt előbb munkaközösség-vezetői, majd 2013-tól intézményvezetői feladatokat lát el. Mesterpedagógus, pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket végez, pedagógusminősítési illetve mentortanári feladatokat is ellát.

Dr. Lukács Lajos (Gyoma, 1960.02.12.)

1984-ben szereztem matematika-fizika szakos diplomát a szegedi József Attila Tudomány-egyetem Természettudományi Karán. Ekkor kerültem Kecskemétre a Bányai Júlia Gimnázi-umba, ahol a matematika és a fizika mellett pár évig technikát is tanítottam.
1989-től igazgatóhelyettesi feladatot kaptam.
Az iskola 1991-ben nyolcosztályos gimnáziumi programot indított. A program matematika tantervének kidolgozásában részt vettem.
1993-ban pályáztam az iskola igazgatói posztjára, melyet akkor elnyertem.
1994-96. között végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatási vezető posztgraduális szakosító képzését Szegeden.
2008-ban jogász végzettséget szereztem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-nyi Karán.
Jelenleg egy kisebb megszakítással ötödik vezetői ciklusomat töltöm.


Horváth József

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, matematika-fizika szakos tanár, mesterpedagógus. 1986-ban diplomázott a szegedi József Attila Tudományegyetemen.
Tanári pályája során eddig 27 tanévet dolgozott jelenlegi iskolájában, ebből 12 évig igazgatóhelyettesként, most pedig a harmadik ötéves ciklust kezdte meg az intézmény vezetőjeként. Amikor hat évig más intézményben dolgozott, megismerte a szakképzést a felnőttképzést és a nem állami fenntartás világát is.
Vezeti a székesfehérvári középiskolai igazgatói munkaközösséget.
Korábban az NPK Fejér megyei elnökségének is tagja volt.
A Nemzeti Pedagógus Kar képviseletében részt vett a fizika érettségi korrekciós munkájában.
Iskolájának fő profilja az emeltszintű nyelvoktatás és a természettudományos képzés
Nagyon fontosnak tartja az iskolai közösség építését, a diákok személyisége kialakulásának segítését.
1991. óta minden nyáron vándortábort vezet iskolája diákjainak.
Nős, három gyermek- köztük egy pedagógus- édesapja.

Huszárné Kádár Ibolya

Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
1982-ben kitüntetéssel végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-történelem szakán.
Az alma materbe visszatérve, a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban járhattam végig a pedagógus életpálya fokozatait: szaktanár, munkaközösségvezető, 1992-től nevelési igazgatóhelyettes, 2008-tól igazgató, majd intézményvezető. Nem véletlen, hogy az egyik legfontosabb vezetői attitűdöm az elkötelezettség.
A másik a nyitottság.
Folyamatosan tanultam és tanulok, szakvizsgával is rendelkezem, 2016 óta mesterpedagógus vagyok. Az élet iskolája címet viselő mesterprogramom megvalósítása során egy pályaorientációs és vállalkozásbarát iskolamodell megvalósításán dolgozom. Szívesen foglalkozom elméleti problémákkal is, de inkább gyakorlatias vezetőnek tartom magam.
A közel négy évtized során számtalan oktatási kísérletben (alapítványi osztály, fakultáció, nyelvi előkészítő) vettem részt, tananyagot fejlesztettem, pályázatokat írtam és koordináltam. Történelemből tanítványaimmal országos sikereket értem el.
Kezdeményezője és részese voltam több átszervezésnek, eredményes struktúraváltásnak. Iskolánk ma közel 1000 fős több célú intézmény, az Arany János Tehetséggondozó Program alapító iskolája. Sokszínű tehetséggondozó munkánk (nyelvek, vizuális kultúra, sport) elismeréseként háromszor kaptuk meg az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
Fő célomnak tekintem, hogy a gyerekek szeressenek hozzánk járni, a pedagógusok pedig- az életpálya összes ellentmondása ellenére- szeressenek nálunk tanítani. Ezért az igényes munka mellett barátságos tárgyi környezetet és sok-sok élményszerzési lehetőséget és is biztosítunk: projektnapok, témahetek, Zrínyis Galéria, Zrínyis Akadémia, gyárlátogatások stb.
Törekvéseimben támogatókra találtam kreatív és elkötelezett tantestületünkben, érdeklődő diákközösségünkben, büszke vagyok öregdiákjaink segítőkészségére is.
Több iskolahálózatban-pl. Pénziránytű- is dolgozom, a GOSZ választmányának 2011 óta vagyok a tagja.
Munkám elismeréseként a helyi kitüntetések mellett 2013-ban „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért”díjat kaptam.

Horváth Attila Szakmai önéletrajz

A középiskolát a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban végeztem. 1981-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának matematika-fizika szakán kaptam középiskolai tanári oklevelet. Ugyanitt 1987-ben számítástechnika kiegészítő szakon kaptam diplomát.1981-ben, jelenlegi munkahelyemen, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumban kezdtem pedagógus pályafutásomat.
1993-tól (27. éve) a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója vagyok.
Vezetésem időszaka alatt:
• a gimnáziumban újraindult a nyolc évfolyamos képzés,
• alapító intézménye lettünk az Arany János Tehetséggondozó programnak,
• sikeres akkreditáció után a gimnázium ECL és DSD nyelvvizsgahelyként működik,
• Akkreditált kiváló tehetségpont címet kaptunk, melyet kétszer megújítottunk
• elnyertük a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet,
• az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk.
Elismeréseim:
1989-ben oktató-nevelő munkáért Miniszteri Dicséret, 1996-ban Nemzetközi Informatika Diákolimpiai felkészítésért Miniszteri Dicséret,1996-ban a számítástechnikai kultúra terjesztéséért és eredményes oktatásáért a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Tarján Rezső díja, 2002-ben a Köztársasági Érdemkereszt Arany Fokozata, 2013-ban Bonis Bona - A Nemzet Tehetségeiért Díj, 2015-ben eredményes matematika oktatásáért A Graphisoft Magyar Matematika Oktatásért Díj, 2016-ban a Pannon Egyetem Pólya György-díja.

Zalaegerszeg, 2019. november 10.

Schultz Zoltán

1986-ban végzett a JATE matematika-fizika-számítástechnika szakán. Azóta, három év megszakítással a Lovassy László Gimnázium dolgozója Veszprémben. A 2004 és 2007 közötti időszakban Veszprém Megyei Jogú Város Oktatási és Sport Irodáját vezette. Az iskolában szaktanárként, majd 1997 és 2004 között igazgatóhelyettesként és 2007-től igazgatóként dolgozik. 2011-től tagja a GOSZ választmánynak, 2013-tól a Klebelsberg Ösztöndíj Bizottságnak, 2014-től az ÉGIG-nek.

Dr. Futóné Monori Edit Róza

tel.: 06 30 2058452 e-mail: futoneme@gmail.com futone.edit@kossuth-gimn.unideb.hu Szakmai önéletrajz Szakmai beosztások:
1. intézményvezető (2016-)
2. tanfelügyeleti, minősítő szakértő a pedagógus előmeneteli rendszerben (2015-)
3. az újjászervezett gyakorló iskola reál munkaközösségének a vezetője (2015- 2016)
4. mentortanár (2012-)
5. multiplikátor (Biológia emelt szintű érettségi) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály vezetői megbízás (2012-)
6. a biológia alkotó tevékenység géniusz képzéseinek a vezetője (2011 -)
7. természettudomány projekt vezető a DE KL Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolájában (2010-)
8. DE KLGYG biológia-kémia-földrajz munkaközösségének a vezetője (2008- 2015)
9. záróvizsga (biológia) bizottsági tag a Debreceni Egyetemen (2009-)
10. DE KL GYG Osztályfőnöki munkaközösségének vezetője (2001-2008)
11. drogprevenciós pályázat iskolai koordinátora (2008-)
12. biológia felvételi bizottsági tag, Debreceni Orvostudományi Egyetem (1998- 2005)
13. vezetőtanár (1992-)
14. középiskolai tanár (1983-)
Diploma:
Biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma. Minősítése: jeles (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 103/1983)
Szakvizsga:
Közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest 8182/2007)
Elismerések, Díjak:
Mester-M Díj 2015 (MÓL Tehetséggondozásért Díj) Új Európa Alapítvány Bonis Bona A Nemzet Tehetségeiért Díj Emberi Erőforrások Minisztériuma 2013 Szentgyörgyi Tudós Akadémia Tehetséggondozó Tanár 2013 Kiváló Vezetőtanár Debreceni Egyetem 2010 Rektori Dicséret 214/XI-1994. HPcs
Munkahelyek:
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája (2015-)
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma (1991-2015)
Erdei Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskola, Debrecen (1989-1991)
Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló (1983-1989)
Szakmai szervező tevékenységek:
1. tanfelügyelő, minősítő szakértő (2015-)
2. szakértő, középiskolai tanügyigazgatás (2013-)
3. Magyar Géniusz Program keretében országos szakmai, pedagógiai
továbbképzések szervezése, vezetése (2009-)
Innováció:
Természettudományi éves, tanórán kívüli projekt tervezése és szervezése önálló ötlet alapján. 2010/2011 tanévben indult a program a „d” osztályban, a tanulói kompetencia erősítése és fejlesztése céljából. Folyamatos a program, ebben a tanévben 6. alkalommal szerveztük meg.