A GIMNÁZIUMOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2013. ÉVI KÖZGYŰLÉSE ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJA - 2013. MÁRCIUS 7.

Közgyűlés és Konferencia
TERVEZETT NAPIREND
IDŐPONT: 2013. MÁRCIUS 7.

10.00 - 10.30 Regisztráció, (adatok egyeztetése, új belépések)
10.30 - 11.10 Elnöki köszöntő, beszámoló a költségvetésről és a 2012. év munkájáról
Átalakulás és értékőrzés, új célkitűzések, elmélet és gyakorlat együttélése a vezetői hétköznapokban Előadó: Dr. Szebedy Tas (elnök)

11.10 - 11.40 A Köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó az új jogszabályi környezet által kijelölt intézményi feladatok
Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető EMMI

11.40 - 12.10 A tanári munka értékelése, a tanári életpálya és a vezetői életpálya modell bevezetése, várható keretei Előadó: Thaisz Miklós politikai tanácsadó EMMI

12.10 -12.30 Kávészünet

12.30 -14.10 Az állami átvétel tapasztalatai, célok, feladatok - konzultáció
Előadó: Marekné Dr. Pintér Aranka elnök, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

14.10 -15.00 EBÉD

15.00 -15.10 Kávészünet
15.10 -15.50 A kerettantervekhez igazodó intézményi helyi tantervek és pedagógiai programok megújításával kapcsolatos gyakorlati teendők
Előadó: Dr. Dobszay Ambrus központigazgató Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ OFI

15.50 –16.10 Elnöki zárszó Dr. Szebedy Tas, elnök