Az ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szakot indít

Az ELTE BTK Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szakot indít egyéb diplomával rendelkező tanároknak a 2014-es őszi szemesztertől. A program célja az etika és erkölcstan tárgy oktatásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, a tárgy tanításához kapcsolódó szakmai és pedagógiai kompetenciák fejlesztése. A képzés két féléves; a hallgatóknak félévenként 4-5 kurzust kell teljesíteniük. Az oktatás szombati napokon zajlik.

szakvezető tanár
Dr. Bodnár István egyetemi tanár

Filozófia Intézet
intézetigazgató

Email: bodnar.istvan@btk.elte.hu
Telefon: 411 6500 / 5007
Fax: 485-5247
Cím: 1364 Budapest, Pf. 107.
Szoba: I. em. 122.
Fogadóóra: http://philosophy.elte.hu/staffhu.html

További információ: http://www.btk.elte.hu/file/ER_tanegys_glista.docx.