Felhívás a gimnáziumok számára OTKA kutatásban való kérdőíves felmérésben való részvételre.

Tisztelt Intézményvezetők!

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara nevében tisztelettel felkérjük az Önök intézményét a közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait feltáró 101579 sz. OTKA kutatásban való részvételre. A kutatás során olyan iskolákban gyűjtünk adatokat, ahol az elmúlt években uniós finanszírozású fejlesztési programokat valósítottak meg. Az adatgyűjtés kizárólag a 2011-előtt megkezdett programokra vonatkozik. A kutatás célja a közoktatás-fejlesztési programok eredményességének támogatása (bővebb információt itt talál: www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa).
Az adatfelvétel elsősorban az alábbi uniós finanszírozású fejlesztési programokat érinti, de kiterjedhet minden olyan HEFOP, TÁMOP, illetve infrastruktúra-fejlesztési programra, amely tartalmaz pedagógiai fejlesztési elemeket.

2004-2007 közötti időszak

HEFOP 2.1.2
TÁMOP 3.1.3
HEFOP 2.1.3
TÁMOP 3.1.4
HEFOP 2.1.4
TÁMOP 3.1.6
HEFOP 2.1.5
TÁMOP 3.2.1
HEFOP 2.1.6
TÁMOP 3.2.11

2007-2011 közötti időszak

HEFOP 2.1.7
TÁMOP 3.3.2
HEFOP 2.1.8
TÁMOP 3.3.3
HEFOP 3.1.2
TÁMOP 3.4.2
HEFOP 3.1.3
TÁMOP 3.4.3
HEFOP 3.1.4
TÁMOP 3.4.4

Pedagógiai fejlesztési elemeket tartalmazó más HEFOP programok
Pedagógiai fejlesztési elemeket tartalmazó más TÁMOP programok
Pedagógiai fejlesztési elemeket is tartalmazó ROP programok
Pedagógiai fejlesztési elemeket is tartalmazó TIOP programok

Két területen kérjük az Ön közreműködését: I. Amennyiben az Ön által vezetett iskola megvalósított pedagógiai fejlesztési elemeket tartalmazó uniós finanszírozású programokat, válasszon közülük egyet, és arra vonatkozóan adjon választ a vezetői kérdőív kérdéseire. Emellett a pedagógusok kérdőívének kitöltésére kérje fel három olyan beosztott pedagógus munkatársát, akik részt vettek a kiválasztott program megvalósításában.
A kérdőív kitöltőinek kiválasztásához e felkérő levél végén, az "Útmutató" cím alatt talál segítséget.
Az útmutatót megtalálja ezen a linken is: http://www.impala.elte.hu/utmutato/.
A kérdőívek az alábbi weblapon érhetők el:
VEZETŐI KÉRDŐÍV http://implementaciokutatas.elte.hu/index.php?r=survey/index/sid/816646/...

PEDAGÓGUS KÉRDŐÍV
http://implementaciokutatas.elte.hu/index.php?r=survey/index/sid/839758/...

Fontos, hogy minden iskolában csak egy programra vonatkozóan töltsenek ki kérdőívet, akkor is, ha ott több uniós programot is megvalósítottak. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy az Ön és pedagógusai által kitöltött kérdőívek ugyanarra a programra vonatkozzanak! A vezetői és a pedagógus kérdőívekben is szükség van az OM azonosító és a feladatellátási hely háromjegyű számának (KIR) feltüntetésére. Arra kérjük, hogy ezeket az azonosítószámokat a választott program megjelölésével, és a kérdőívek fent jelzett linkjével együtt legyen szíves eljuttatni a kérdőív kitöltésére felkértekhez. II. Amennyiben az Önök intézményéhez tartoznak olyan tagiskolák, melyek megvalósítottak uniós finanszírozású programokat, kérjük, hogy ezt a felkérést Ön mint intézményigazgató továbbítsa azok vezetője felé is. Nekik is egy programot kell kiválasztaniuk, majd e programhoz kapcsolódva kell kitölteniük egy vezetői és három pedagógus kérdőívet az OM és KIR azonosítók pontos megjelölésével. A kérdőíveket lehetőleg 2014. március 31-ig szíveskedjenek kitölteni. Az adatok anonimitása biztosított. A visszaérkező kérdőívek feldolgozása kizárólag tudományos kutatási céllal történik, nyilvánossá csak az összesített kutatási eredményeket tesszük (ezek a kutatás fent megjelölt honlapján lesznek elérhetőek).
Kérdés esetén, keresse kollégánkat: Vida Júlia – ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ – E-mail: vida.julia@ppk.elte.hu.

Köszönjük a közreműködését
Halász Gábor
kutatásvezető egyetemi tanár

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
tudományos tanácsadó
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet