Határozati javaslatok a Nemzeti Pedagógus Kar éves küldöttgyűlése számára

A Gimnáziumok Országos Szövetsége, a Nemzeti Pedagógus Kar Vezetői Tagozata és az OFI Szakmai Konferenciájának határozati javaslatai a Nemzeti Pedagógus Kar éves küldöttgyűlése számára.

A szakmai konferencia zárásaként a résztvevőkkel való megbeszélés alapján a konferencia tagjai reflektáltak a nap előadásainak tartalmára.

A rövid vita után 4 db. határozati javaslatot fogalmazott meg a közösség, melyet a helyszíni megállapodás szerint elküld a Nemzeti Pedagógus Kar 2015. június 4-én tartandó országos küldöttgyűlése számára, Horváth Péter elnök úrnak, s a küldöttgyűlésen elfogadásra javasolja.

A határozati javaslatok a következők:

(Olvasás: "Tovább". A nyomtatható változat a csatolmányban!)

  1. A GOSZ, NPK Vezetői Tagozat és a konferencián képviselt intézményvezetők megfogalmazzák a két tanítási nyelvű képzési rendszer melletti kiállásukat.

    Erre a két tanítási nyelvű hatékony képzési formára a nyelvoktatás tekintetében még mindig nehéz helyzetben Magyarországon szükség van.

  2. A GOSZ, NPK Vezetői Tagozat és a konferencián képviselt intézményvezetők változatlanul szükségesnek tartják a törvényben meghatározott intézményre lebontott költségvetés írásban is megjelent, a szakmai tervezéshez szükséges költségvetés közzétételét és nyilvánosságra hozatalát az intézményi munka tervezhetősége alapfeltételeként.
  3. GOSZ, NPK Vezetői Tagozat és a konferencián képviselt intézményvezetők a konferencián és az előzetes megjelent köznevelés területén megfogalmazott oktatáspolitikai nehézségekre, lemorzsolódás, alapkészségek fejlesztése, lemaradó, halmozottan hátrányos települések szakmai megerősítése kérdéseire nem látják megoldásnak a képzési rendszer országosan 9 évfolyamosra való átalakítását. Ennek megvalósítása a jelen forráshiánnyal küszködő időszakba kifejezetten veszélyes, a rendszere működőképességét kockáztató kezdeményezés. Azt javasolják a vezetők, hogy a szerkezetváltoztatás ügyében országos szakmai fórumok, a rendelkezésre álló kutatások figyelembe vételével induljon megoldás keresés.
  4. A GOSZ, NPK Vezetői Tagozat és a konferencián képviselt intézményvezetők véleménye megegyezett abban, hogy a gond az általános iskola alapképzési módszertanában, és a felső-tagozat módszertani kultúrájának fejletlenségében található. A legsúlyosabb gond nem az iskolaszerkezetben, hanem az erősen kontraszelektált alsó fokú tanárképzésben látható.
    A kerettantervek felülvizsgálata az alsó-tagozaton és a felső-tagozaton és a hatosztályos gimnáziumi profil területén nélkülözhetetlen. A hatosztályos gimnáziumi kerettantervek újratervezéséhez, kiegészítéséhez, az évfolyamok évenkénti követelményeinek, óraszámainak ütemezésének jó megoldásához konkrét, a túlterhelő tantervek et alkotó akadémiai köröktől független, gyakorlati tanítási alkalmazásban járatos tantervkészítésben gyakorlott szakemberek, szakértők segítségével a GOSZ és a NPK Vezetői Tagozat a segítséget kíván nyújtani.

Állásfoglalások megfogalmazását vállalta: Dr. Szebedy Tas elnök (GOSZ)

CsatolmányMéret
gosz_npk_05-26_konferencia_hatarozati_javaslatai_az_npk_kuldottgyules_szamara.pdf118.53 KB