A GOSZ tisztújító és alapszabály elfogadó közgyűlése 2020. szeptember 26-án (szombaton) 10:00 órakor lesz a Városmajori Gimnáziumban

A GOSZ tisztújító és alapszabály elfogadó közgyűlése 2020. szeptember 26-án(szombaton) 10:00 órakor lesz a Városmajori Gimnáziumban
Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 71.
Helyszín 005. terem
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre ugyanott, ugyanaznap 10:30 órakor kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámlálók megválasztása;
2. Beszámoló az elmúlt év eseményeiről
3. Alapszabály módosítása
4. Tisztújítás

A jelenlegi járványügyi helyzetben kérjük a tisztelt kollégákat, hogy amennyiben nem ragaszkodnak hozzá, képviseletüket ne személyesen, hanem meghatalmazás útján oldják meg.

Jelöltek:
Alelnökök:

 • Porogi András (Toldy Ferenc Gimnázium)
 • Schultz Zoltán (Lovassy László Gimnázium)

Választmányi tagok:

 • Andorka Gábor (Bonyhádi Petőfi Sándor Ev. Gimnázium)
 • Dr. Dobi János (SzTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Isk.)
 • Fazekas Róbert (Földes Ferenc Gimnázium)
 • Horváth József (Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium)
 • Horváth Péter (Révai Miklós Gimnázium)
 • Huszárné Kádár Ibolya (Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium)
 • Dr. Lukács Lajos (Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium)
 • Molnár László (Varga Katalin Gimnázium)
 • Schneider János (Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium)
 • Dr. Szebedy Tas (Városmajori Gimnázium)

Felügyelő bizottság:
Elnök: Bodáné Gálosi Márta (Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma)

Tagok:

 • Horváth Bálint (Piarista Gimnázium)
 • Németh Tibor (Kazinczy Ferenc Gimnázium)