Aktualitások

GOSz tisztújító közgyűlés és konferencia

TÁJÉKOZTATÁS A 2011. ÉVI
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÜLÉS VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEIRŐL

A Gimnáziumok Országos Szövetsége 2011. december 13-án a következő személyeket választotta meg a választmányi körbe

A szavazatok eredményei szerint GOSZ Választmány új tagjai a következők:

1. SIPOS IMRE igazgató - Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola - Székesfehérvár
2. DR. LUKÁCS LAJOS igazgató - Bányai Júlia Gimnázium - Kecskemét

A Gimnáziumok Országos Szövetségének szakmai észrevételei, véleménye és módosító javaslatai a Köznevelési Törvény tervezetéhez

2011. október

A GOSZ a törvénytervezet kialakulásának egész fázisát szakmai figyelemmel követte, ennek a hosszú és nagy horderejű munkának a folyamatában egyrészt örültünk annak a ténynek, hogy a koncepcióval kapcsolatos észrevételeink egy része meghallgatásra talált. Rendkívül fontosnak ítéljük azt a tényt is, hogy a pedagógus életpálya modell mellett a jelen javaslat már sokkal kedvezőbb megközelítést nyújt a vezetők életpályájának, mely szerintünk egyik kulcskérdése az intézmények működőképességének, a változások szakmailag megfontolt kivitelezésének.

Kirándulási lehetőség az Őrségben!

Tisztelt Intézményvezető Kollégák!

Engedjék meg, hogy egy kedvező erdei iskola, osztály- és tantestületi kirándulás ajánlatra hívjuk fel figyelmüket az Őrségben!

Kedves Tanárnő és Tanár Úr!

Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a közel 100 éves fűrészüzemből átalakított Gatter Fogadót, mely az Őrség szívében, Szalafő központjában helyezkedik el, és kiválóan alkalmas osztályok, szakkörök fogadására, táboroztatására. (Pl. osztálykirándulásokhoz.)

Az egyedi természeti környezetben álló, 52 férőhelyes fogadóban minden szobához (3, 4, 7, 8, és 11 ágyasok) zuhanyzó, mosdó, WC, törölköző, szappan és ágynemű is tartozik.

Felhívás

Tisztelt Tagtársak!

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium GOSZ képviseletét 2011. januártól Veszelszkiné Huszárik Ildikó látja el.

Gyászjelentés

in

"Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani."

(Váci Mihály)

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy

TITKÓ ISTVÁN

a Gimnáziumok Országos Szövetségének volt elnökségi és választmányi tagja, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának nyugalmazott igazgatója
2011. április 8-án 65 éves korában méltósággal viselt hosszú, súlyos betegség után elhunyt.
Búcsúztatása 2011. április 20-án, szerdán 15 órakor lesz a Debreceni Köztemető 2-es számú ravatalozó termében polgári szertartás szerint.

Óriási szakmai tudása, bölcsessége Szövetségünk számára pótolhatatlan veszteség.

A szerető család és munkatársai gyászához csatlakozunk a Gimnáziumok Országos Szövetsége választmánya és elnöksége tagjai nevében. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki és Titkó Pista elvesztése miatt érzett fájdalmukban osztozunk.

MTA Konferencia - TÉMA: Az új közoktatási törvény küszöbén

Mit mondanak a tények?

Az új közoktatási törvény küszöbén

Szakmai műhelysorozat

az MTA Közoktatási Elnöki Bizottsága és a TÁRKI-TUDOK szervezésében

 

FELHÍVÁS a "FÓKUSZBAN A KÖZOKTATÁS - SZAKMAI FÓRUM" programon való részvételre

in

Tisztelt GOSZ Tag Kollégák!

A 2011. január 13-i GOSZ konferencián Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony jelezte, hogy mindenkit szerettel várnak a z EDUCATIO Kht. által szervett szakmai fórum programra, amelynek keretében Ő maga is részt vesz a "Kérdések, Válaszok - Közoktatási Fórum"  beszélgetésen.

A GOSZ véleménye a közoktatási törvénykoncepcióról

Vélemény a Közoktatási törvény koncepciójáról

Bevezetés

A Gimnáziumok Országos Szövetségének választmánya megtárgyalta a törvény koncepcióját. Egyetértünk azzal az oktatáspolitikai szándékkal, amely a magyar közoktatást érték alapú, a jogok és kötelességek egyensúlyára épülő, az erkölcsi fejlődést és a tudást előtérbe állító rendszerré kívánja formálni. A koncepciónak számos előremutató eleme van, pl. a tehetséggondozás, az emelt szintű érettségi vizsga felvételi kritériummá tétele, a hat-és nyolcosztályos gimnáziumok legitimációja, a normasértések iskolai kezelése.
Ugyanakkor a 2010. decemberében közzétett koncepció tervezet számos problematikus részt is tartalmaz, néhány meghatározó ponton pedig, különös tekintettel a vezetői és nevelőtestületi jogállásra, a hat-és nyolcosztályos gimnáziumok szabályozásának egyes részleteire, az érettségi szabályozásának egyes részeire, a kötelező tanulói óraszámok megállapítására – a jelen változatot nem tartjuk elfogadhatónak, ezért javaslatokat fogalmazunk meg a módosításukra.
A továbbiakban ezekre a problémákra térünk ki részletesen.

Közoktatási törvény koncepciója és a tanári életpálya modell véleményezése

A GOSZ aktívan vesz részt a szakmai vélemények alakításában az új közoktatási törvény koncepciója és a tanári életpálya modell témaköreiben

Közel húsz szakmai szervezet közös munkájával történt az elmúlt hetekben a közoktatási törvény koncepció véleményezése. Kialakítottunk egy beszélgetőkört is, melynek keretében sok fontos szakmai vélemény javaslat készült.
Javaslatainkat, véleményeinket eljuttattuk a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkárságára.

GOSZ KÖZGYŰLÉS ÉS KONFERENCIA - 2011. JANUÁR 13.

A GIMNÁZIUMOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉS SZAKMAI KONFERENCIÁJÁNAK TERVEZETT NAPIRENDJE

IDŐPONT: 2011. JANUÁR 13.
(előterjesztés)

11.00 - 11.30
Regisztráció (adatok egyeztetése, új belépések)

11.30 - 12.10
Elnöki köszöntő, beszámoló a költségvetésről és a 2010. év munkájáról
Miért van szükség a pedagógus-politika megváltoztatására?
Előadó: Dr. Szebedy Tas (elnök)

12.10 -12.30
Kávészünet

12.30 - 13.15
A felsőoktatási törvény változása, kérdések a felsőoktatás törvényről
Előadó: Dr. Vancsó Ödön főosztályvezető

13.15 -14.15
EBÉD

14.15 -15.00
A Nemzeti Alaptanterv új előírásai, konzultáció a
kerettantervek és az alaptanterv változásairól
Előadó: Dr. Kaposi József főigazgató-helyettes OFI

15.00- 15.40
A tanári életpálya és a vezetői életpályamodell szükségessége, feltételei
Előadó: Porogi András igazgató, szakértő

15.40-16.00
Kávészünet

16.00 -16.45
A közoktatási törvény koncepciója, értékelvűség a közoktatásban
Előadó: Dr. Hoffmann Rózsa közoktatási államtitkár

16.45–16. 50
Elnöki zárszó

(Dr. Szebedy Tas, elnök)